FINA Development School za razvoj skladnostnega plavanja

V okviru razvojnega programa plavalnih športov svetovne plavalne zveze FINA se je konec aprila v Ljubljani, na Fakulteti za šport, odvila prva FINA šola v Sloveniji. Sodnice, trenerke in plavalke sinhronega oz. umetnostnega plavanja so utrdile pridobljene izkušnje v športu, pregledale pravilnike in njihovo implementacijo, analizirale trenutno stanje razvoja, z nastopi in treningom na bazenu ter videoanalizami. Spoznanja so nadgradile s strategijo za naprej in končnim testiranjem. S strani gostujoče predavateljice, trenerke in mednarodne sodnice Andide Bouma smo prejeli pozitivno potrditev, da je razvoj sinhronega plavanja v Sloveniji na pravi poti.
Z nadaljnjo skrbnostjo zagotavljanja ustreznejših in kakovostnejših pogojev treningov ter množičnosti si lahko obetamo še več udeležb na mednarodnih tekmovanjih in s tem tudi višje ocene.

http://fina.org/node/40059?fbclid=IwAR2VOK-IYhR0Xd_ELuv3fEm6uFe2yeYj1gy6YXK3nhEYOwMgX0tGKxPI1zA