Leto 2022

Datum
Tekmovanja 2022
Kraj
Povezave
29.6.-3. 7. 2022

Alicante, Španija

16.-19. 6. 2022

Reka, Hrvaška

27.-29. 5. 2022

Budimpešta, Madžarska

8. 5. 2022

Leskovec pri Krškem

1.-3. 4. 2022

Paris, Francija