Datum
Tekmovanja 2022
Kraj
Povezave
8. 5. 2022

Leskovec pri Krškem

2022
-

-

2022
-

-

2022
-

-

2022
-

-

2022
-

-

Datum
Tekmovanje
Kraj
Povezave
30. 6. - 4. 7. 2021

Gzira, Malta

17. - 18. 4. 2021

Šamorin, Slovaška

20. - 21. 3. 2021

Beograd, Srbija